Děkujeme všem za další krásný ročník

Autor fotografií: Dominik Kučera

KONFERENCE BROWNFIELDY | 3. 6. 2024 

Konference Brownfieldy je místem pro setkávání soukromého a veřejného sektoru nad problematikou revitalizace nevyužívaných lokalit. Každý rok se koná na jiném místě, v jiném brownfieldu. Každé místo s sebou přináší novou inspiraci a témata. Šestý ročník se odehraje v jedinečných prostorech Automatických mlýnů v Pardubicích, a téma je nasnadě:

BROWNFIELD JAKO PROSTOR PRO ODVAHU, KREATIVITU A INOVACE.

Jak náročné je v českém prostředí realizovat odvážné, kreativní a inovativní projekty? Kolik energie, peněz a času stojí? A může to být snazší? Příběhy malých i velkých projektů na brownfieldech, které jdou za hranice běžného, odhalí největší úskalí aktuálně nastavených podmínek.

Máte jasnou představu, jak nastartovat rozvoj brownfieldů a stavět skutečně udržitelně? Přijďte sdílet svůj názor. Publikum dostane prostor diskutovat společně s odborníky na pódiu a hledat konkrétní návrhy systémových změn.

6. ročník konference

Setkání předních zástupců státu, měst a investorů

Více než 250 účastníků

PROGRAM

Hlavní program bude probíhat venku na kryté terase

8:00 - 9:00 Registrace a welcome coffee


9:00 - 9:10 Úvodní slovo


9:10 - 10:30 KREATIVITA

 • Automatické mlýny v Pardubicích (Lukáš Smetana, Nadace Automatické mlýny; Roman Línek, Pardubický kraj; Jakub Rychtecký, město Pardubice)

Zrevitalizované Automatické mlýny působí v českém prostředí jako zjevení. Chátrající kulturní památka se během pár let proměnila v kulturní a vzdělávací centrum celého regionu. Fungování tří subjektů a několika institucí v jednom areálu přiblíží zástupci města, kraje a soukromého investora.

 • Diskuze: Reflexe projektu Automatických mlýnů

Diskutující: Lukáš Smetana (Nadace Automatické mlýny); Roman Línek (Pardubický kraj); Jakub Rychtecký (město Pardubice); David Kopitz (Sféra Pardubice)

 • Tabakfabrik Linz (Chris Müller, CMb.industries; Erik Štefanovič, Delta Group)

Tovární komplex, kde se dříve vyprodukovalo 8000 cigaret za den, se proměňuje v kreativní hub, kde více než 250 firem a institucí produkuje nápady a inovace. Jak se pomocí dočasného využití a postupné obnovy buduje kreativní čtvrť budoucnosti?

Moderuje: Michael Rozsypal


10:30 - 11:00 Coffee break


PARALELNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ A DISKUZNÍ BLOKY


11:00 - 12:30 ODVAHA (Terasa)

Brownfield jako životní projekt. Příběhy nadšenců, kteří se pustili do revitalizace brownfieldu s jasnou vizí, ale bez velkého investora a zkušeností. Jak zpětně hodnotí svou cestu od nápadu k realizaci, a šli by do toho znovu? Prezentace a diskuze.

 • EPO 1 Trutnov (Jan Kunze)
 • Ostravica Textilia (Daniel Zeman)
 • Automoto Museum Lučany nad Nisou (Radek Dvořák)
 • Bývalá továrna Oskara Schindlera v Brněnci (Milan Šudoma)

Moderuje: Michael Rozsypal


11:00 - 12:30 INOVACE (sál SILO)

Stavět udržitelně znamená uvažovat inovativně. Brownfieldové projekty, které svým přístupem k energetice, materiálům a urbanismu vybočují z průměru. Prezentace a diskuze.

 • Uhlíkově neutrální čtvrť na brownfieldu (Tomáš Vrbický, NOHO)
 • Průmyslové kampusy nové generace (Roland Hofman, Urbanity)
 • Moderní čtvrť s vlastním ekosystémem (Ondřej Beneš, Skanska)
 • Projekt Jabloneček

Diskutující: 

 • Jaroslav Kaizr, Demaco
 • Pavol Fraňo, ENESA
 • Nathalie Marková, vedoucí oddělení hospodaření s energií na Ministerstvu průmyslu a obchodu


Moderuje: Tomáš Kadeřábek


11:00 - 12:30 VÝZVA (sál Gočár)

Od hledání funkce po hledání investora. Jak přistupují obce různých velikostí k oživení brownfieldových lokalit na jejich území? Je složitější najít shodu na smysluplném využití nebo najít potřebné finance? Prezentace a diskuze.

 • Obytná čtvrť Dvorce, Tábor (Kateřina Čechová, městská architektka v Táboře)
 • Obchodní dům Breda v Opavě (Linda Bittová, Breda Žije)
 • Areál Perla v Ústí nad Orlicí (Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí)
 • Galerie Pernerka v Pardubicích (Jan Lukáš, Redstone)

Diskutující:

 • Michal Urban, CzechInvest
 • Igor Kovačević, CCEA MOBA

Moderuje: Zdeněk Soudný


12:30 - 13:30 Oběd 


13:30 - 13:50 Brownfieldy ve městě (Peter Bednár, Jakub Cigler Architekti)

Obyvatelé měst jsou bohatší, vzdělanější a zdravější než obyvatelé všech ostatních typů sídel. Ve městech vzniká 80 procent českého hospodářství, a v rozporu s představou betonových dystopií jsou města naopak nejekologičtější typ lidské krajiny. Česká Republika se sice urbanizuje, ale velmi pomalu. Podle OECD žije v ČR v centrech měst o polovinu méně obyvatel než v západní Evropě. Zásadním důvodem nedostupného bydlení je absence výstavby v místech, kde je o byty největší zájem, ve městech. Neochota k urbanizaci znamená, že jsme jako země chudší, než bychom mohli být, a hůře budeme snášet budoucí hrozby v podobě změny klimatu. K lepšímu prostředí přitom vede řada cest. Všechny ale předpokládají, že bude vznikat více vyšších staveb, na vhodných místech, blíž u sebe a ideálně co nejrychleji.


13:50 - 14:45 Závěrečná diskuze: Nová éra brownfieldů v ČR

Revitalizace brownfieldů je priorita státní politiky územního rozvoje. S rostoucím tlakem na omezení výstavby na zelené louce se z brownfieldů stává zlato a jedna z mála možností, kde budovat logistická centra, průmyslové areály, ale i stavět byty a zahušťovat města. Současný stav legislativy přesto efektivnímu rozvoji brownfieldových ploch příliš nepřeje. Nastal čas na přijetí zákona o brownfieldech?

 • Leona Gergelová Šteigrová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Matěj HejmaPanattoni 
 • Petr Očko, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Martin Potůček, Národní rozvojová banka
 • Peter Bednár, Jakub Cigler Architekti

Moderuje: Michael Rozsypal


15:00 Zakončení hlavního programu


15:00 - 16:00 Dotační poradenství pro města: Jak na kvalitu a udržitelnost

Zveme zástupce měst a obcí k diskuzi nad podmínkami aktuálních dotačních titulů, ze kterých lze financovat obnovu brownfieldů. Workshop nabídne praktické tipy, jak připravit skutečně kvalitní projekt a nabídne možnost individuálních konzultací. Workshopu se aktivně zúčastní zástupci těchto institucí:

 • Česká komora architektů
 • Enviros - poradenská společnost v oblasti energetiky
 • Agentura CzechInvest, Státní fond podpory investic, MMR, MPO, MŽP a další


Doprovodný program:

Otevřené dveře Automatických mlýnů

Kladno 2023

Stáhněte si sborník příspěvků, které zazněly na konferenci Brownfieldy 2023 v Kladně. Najdete v něm aktuální kladenské projekty pohledem města i developerů, příběhy úspěšných realizací i nejnovější informace o dotačních titulech.

Organizátoři

Děkujeme partnerům konference

Mediální partneři

Pod záštitou