KONFERENCE BROWNFIELDY 

Konference Brownfieldy je každoroční setkání odborníků, kteří usilují o rozvoj brownfieldových lokalit. Pokaždé se koná na jiném místě, v jiném brownfieldu. V průběhu jednoho dne se tu potkávají zástupci samospráv, odborníci na územní plánování, development, architekturu, životní prostředí, průmysl a další. Představeny jsou úspěšné realizace a přístup měst, státu a developerů k řešení zdánlivě neřešitelného problému.    

Minulé ročníky

2023 Kladno 

Města a jejich atraktivita se neustále proměňují. Z průmyslových center se stávají periferie a ty se časem mění v žádané lokality pro bydlení i podnikání. Přerod periferie v sebevědomé město je dlouhodobý a komplikovaný proces, který vyžaduje jasnou vizi, dobré plánování a v neposlední řadě finance. O tom všem byl pátý ročník konference Brownfieldy 2023 v Kladně.

fotografie: Dominik Kučera 

2022 Ostrava - Dolní oblast Vítkovice

Průmyslový development v udržitelné éře. Čtvrtý ročník konference Brownfieldy představil problémy i úspěchy moravskoslezského regionu, jehož budoucnost je s rozvojem brownfieldů úzce spjatá. Přinesl ty nejlepší příklady transformací z ČR i ze zahraničí a nacházel řešení pro lokality, které na svou druhou šanci teprve čekají.

fotografie: Dominik Kučera a Petr Sznapka


2021 Český Krumlov - kasárna Vyšný

Brownfieldy v menších českých městech a možnosti municipalit, jak tyto lokality rozvíjet. Příklad projektu transformace bývalých kasáren v Českém Krumlově na novou obytnou čtvrť ukázal, jak může regionální město využít potenciál brownfieldu pro svůj vlastní rozvoj.

fotografie: Jordan Dimov


2019 Libčice nad Vltavou

Druhý ročník konference měl za cíl inspirovat města a investory, jak brownfieldové lokality rozvíjet a kromě nové funkce jim dát i potřebnou kvalitu. Konal se v jedinečném prostoru bývalé kotelny a uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou.

fotografie: Dominik Kučera


2018 Pragovka

Konference vznikla jako prostor pro diskuzi soukromé a státní sféry nad budoucností brownfieldových lokalit v ČR. Za vznikem každoroční akce stála Asociace developerů a agentura CzechInvest.

fotografie: Dominik Kučera