Řečníci - Kladno 2023

Kristian Skovbakke Villadsen

director and associate partner, Gehl Architects

Kristian vede ve studiu Gehl městské strategie, územní plány, koncepční návrhy a krajinné projekty se zaměřením na výzvy k udržitelnému chování - "Snížení emisí CO2 na osobu v každodenním životě je stejně důležité jako snížení emisí CO2 na m2". Jeho role sahá od účasti na politických diskusích, které pomáhají definovat vize měst a projektů, až po řízení procesu identifikace strategií potřebných k realizaci. Úspěšně využívá integrované navrhování založené na osvědčených postupech, důkazech, znalostech a datech, aby zajistil soulad mezi vizí a realizací. Pracuje v Evropě, Severní Americe a Asii.

Ondřej Rys

radní pro rozvoj města Kladna

Architekt a od roku 2014 i zastupitelem (a s výjimkou let 2018-20) i radní ve svém rodném městě Kladně. Jako radní má na starosti architekturu, územní plánování a rozvoj Statutárního města Kladna. Během jeho působení na radnici město pořídilo řadu regulačních plánů a územních studií, včetně lokalit brownfieldů, které jsou v současné době postupně naplňovány.

Jan Šulc

člen představenstva a výkonný ředitel EBM Partner

Od roku 2021 s velkým nasazením a ambicemi vede projektový tým EBM Partner a nastavuje strategii a procesy vedoucí ke stabilním růstu v segmentu rezidenčního developmentu i nájemního bydlení. Na brownfieldu o rozloze 63 000 m2 v těsné blízkosti kladenského hlavního vlakového nádraží připravuje se svým týmem městotvorný projekt Stromovka Kladno a v městské části Kladno - Ostrovec na 10 000 m2 Rezidenci Engerth.

Do EBM přišel ze společnosti Skanska Property Czech Republic, kde působil jako projektový ředitel administrativních projektů v ČR a Maďarsku. Vystudoval stavební inženýrství na ČVUT v Praze. Po studiích získal praktické zkušenosti z realizace staveb jako stavbyvedoucí a projektový manažer ve společnosti Goldbeck Bau.

Pavel Pravda

vlastník Areálu Poldi

Pavel Pravda působil více než 25 let jako advokát, z toho posledních 18 let na pozici partnera mezinárodní advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o., kde se věnoval právnímu poradenství ve větších nemovitostních a energetických transakcích českých i mezinárodních investorů, včetně jejich financování. V několika posledních letech se Pavel Pravda věnuje rozvoji vlastních nemovitostních projektů, a to zejména revitalizaci brownfieldu bývalých oceláren Poldi na Kladně. 

David Petr

hlavní koordinátor strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně, CzechInvest

Studia absolvoval na ČVUT v Praze se specializací na dopravní inženýrství a městský urbanismus. Následně se v roli konzultanta podílel na přípravě několika významných tuzemských i zahraničních projektů. Získané zkušenosti z praxe uplatnil v pozici ředitele podnikatelských nemovitostí v CzechInvestu, kde pomáhal jak investorům přicházejícím do České republiky, tak municipalitám s jejich development projekty. Speciálně se zaměřuje na brownfieldy a jejich nové využití. V současnosti vede přípravu území pro vybudování strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně.

Jan Hana

vedoucí oddělení brownfields, MPO ČR

Jan Hana pracuje jako vedoucí oddělení brownfields na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Náplní agendy tohoto oddělení je podpora brownfields pro podnikatelské využití. Dříve pracoval u soukromých developerů a následně v agentuře CzechInvest jako projektový manažer průmyslových areálů.

Jana Vondráčková

koordinátorka projektu Obytná čtvrť Na Vysokém

Původní profesí procesní analytička. Od roku 2008 se kromě jiného věnuje developmentu. Je spoluzakladatelkou společnosti CIO holding a CIO project a členkou dozorčí rady stavební společnosti Konsit.

Zkušenosti získané při realizaci a provozování rezidenčních projektů a projektů komerčních zón v současnosti využívá při rozvoji lokality Na Vysokém v Kladně Dubí. Zde ve spolupráci s architektonicko-urbanistickou kanceláří m4 a utvořenou expertní skupinou připravuje revitalizaci areálu bývalého černouhelného dolu František Josef. Na jeho místě vznikne moderní obytná čtvrť Na Vysokém, která průmyslové funkce nahrazuje funkcemi rezidenčními, komunitními, naučnými a rekreačními.

Jan Andrejco

technický ředitel projektového oddělení, Panattoni

Jan Andrejco má za sebou 20 let zkušeností v průmyslu v České republice a Slovensku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem více než 800 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Zaměřuje se zejména na oblast udržitelnosti průmyslových objektů a v posledních letech jeho velkým tématem je revitalizace brownfieldů.

Panattoni je součástí Panattoni Development Company, která je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 48 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila celkem více než 14 milionů m2 moderních průmyslových prostor.  

David Vais

developer a CEO, Logport

David stojí za vznikem společnosti Logport Development s.r.o. ve které taktéž zastává roli výkonného ředitele. Cílem Logportu je rozvíjet klíčovou městskou infrastrukturu pomocí komerčních zón zaměřených na distribuci, výrobu, obchod a služby. Tyto komerční zóny jsou umísťované zejména na brownfieldech a technický standard je zaměřen na využívání obnovitelných zdrojů energie. David se pohybuje v oblasti průmyslového developmentu od roku 2013, Působil ve společnostech Cushman & Wakefield, CTP a JLL. V roce 2018 založil společnost Logport Development s.r.o., ve které je od začátku roku 2020 aktivní.

Lukáš Čermák

Ministerstvo životního prostředí

Vystudoval geologii na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2007 pracoval jako inspektor specialista řešení starých ekologických zátěží a havárií na ČIŽP v Olomouci, od roku 2012 na MŽP řídí projekty odstraňování starých ekologických zátěží financovaných z OPŽP. Je odborným garantem a spoluautorem dotačních titulů OPŽP a NPŽP a předsedou expertní skupiny Sanace. Od roku 2019 spolupracuje s TAČR jako expert se zaměřením na kontaminované lokality, jejich průzkum a sanace.

Ivan Bartoš

místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Ivan Bartoš je dlouholetým předsedou České pirátské strany, stál už u jejího vzniku v roce 2009. Od podzimu 2017 působí jako poslanec Parlamentu České republiky, tento mandát obhájil i v roce 2021. Čtyři roky zastával ve Sněmovně pozici předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, vedle této oblasti se věnoval také například problematice digitalizace.

Profesně působil v několika českých a nadnárodních společnostech v oboru informačních technologií, pracoval například pro Newton IT, Monster Worldwide, T-Mobile či startoval pracovní portál Air Jobs.


Tomáš Kadeřábek

ředitel Asociace developerů

Tomáš Kadeřábek již více než 20 let pracuje v oboru řízení investiční výstavby. Účastnil se přípravy a realizace celé řady projektů, které zahrnovaly obchodní, kancelářské, bytové i další funkce. Působil ve významných developerských společnostech, jeho činností bylo jak projektové řízení, tak i působení ve vedení společností. Od roku 2006 pracuje Tomáš Kadeřábek jako nezávislý expert v oboru řízení investiční výstavby a účastní se řady projektů. Od roku 2015 působí též jako ředitel Asociace developerů, z.s.

Petr Očko

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Petr Očko, v současnosti náměstek ministra průmyslu a obchodu zodpovědný za digitalizaci a inovace, je vysokým českým veřejným činitelem a předním odborníkem na informační ekonomiku, evropskou integraci a přilehlé oblasti. Petr začal svou kariéru v úspěšném českém start-upu Globe Internet a byl aktivní v soukromém i veřejném sektoru. Rozsáhle se podílel na různých projektech souvisejících s EU. Působil jako generální ředitel agentury CzechInvest a předseda Technologické agentury ČR. Petr věří v inovace a potenciál České republiky patřit ke globálním lídrům v oblasti průmyslu 4.0 a digitálních inovativních řešeních zaměřených na člověka.

Pavel Sovička

managing director, Panattoni

Profesionální kariéru zahájil v Cushman & Wakefield, kde strávil celkem deset let. Od roku 2008 stojí v čele Panattoni jako Managing Director pro Českou republiku a Slovensko.

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 19 milionů m2 moderních průmyslových prostor. Pavel Sovička má za sebou 24 let zkušeností v průmyslu v České republice, Slovensku a Maďarsku. Podílel se na transakcích, které reprezentují celkem vice než 1 700 000 m2 pronajatých a prodaných ploch. Mezi nejvýznamnější projekty pod jeho vedením patří např. robotické distribuční centrum pro Amazon, jako první plnohodnotně vícepatrová průmyslová budova v České republice v Panattoni Parku Kojetín.

Tomáš Ctibor

zakladatel a výkonný ředitel 4ct

Zakladatel a výkonný ředitel společnosti 4ct, multidisciplinární platformy zaměřené na plánování projektů a poskytování inovativních a kvalitních služeb v oblasti rozvoje a transformace měst a regionů, a to jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor. V současné době se 4ct podílí také na mezinárodní spolupráci na několika rozsáhlých transformačních projektech. Tomáš se specializuje na analýzu, přípravu, nastavení, koordinaci procesů a řízení rozvojových projektů, hledání nových udržitelných strategií a řešení, které umožňují efektivní komunikaci mezi všemi příslušnými zainteresovanými stranami. 

Tomasz Heczko

vedoucí advokát ve Frank Bold Advokáti

Tomasz je ve Frank Bold vedoucím týmu zaměřeného na komplexní právní podporu firem a územních samospráv. Tomasz se specializuje na komplexní smluvní vztahy, např. na smlouvy o dílo ve výstavbě (velké stavby, technologické celky), nájemní či kupní smlouvy (včetně M&A). Dále je expertem na oblast nemovitostí a spolupráci měst a investorů. Stál například u vyjednávání velkých investičních smluv v souvislosti s metropolitními změnami pražského územního plánu, vč. významných brownfieldů, a aktuálně spolupracuje s agenturou CzechInvest na přípravě podnikatelského parku Líně. Tomasz má také významné zkušenosti s řešením sporů. Zastupoval klienty v řadě komplexních soudních sporů, má i významné zkušenosti s českým i mezinárodním rozhodčím řízením. 

Michal Sedláček

architekt

Michal Sedláček vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. Pracoval mimo jiné v ateliéru známého architekta Franka Gehryho, například na projektech koncertní haly Walta Disneyho, divadla RedCAT nebo Muzea tolerance v Jeruzalémě. V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna. KAM Brno řídil do konce roku 2022. 

Michael Kašpar

starosta města Kolín

Michael Kašpar působil od roku 2014 jako I. místostarosta Kolína. V roce 2019 převzal funkci starosty. V Kolíně má na starosti finance, veřejné zakázky, dotace, životní prostředí a koncept Smart City. 

Od roku 2022 je také náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dotací a financí.

Dan Jiránek

předseda komise pro životní prostředí a energetiku, SMO ČR

Profesní dráha Dana Jiránka byla vždy propojena s využitím brownfieldů a posuzováním vlivu revitalizace na životní prostředí a lidské zdraví. POLDI Kladno navštěvoval již od učiliště až po samostatného výzkumného pracovníka. 6 let působil na Kladně jako náměstek primátora a 12 let město Kladno řídil ve funkci primátora. Byl dlouholetým členem evropského výboru regionů. Od roku 2004 až do současnosti je zastupitelem Středočeského kraje.

Jakub Matuška

místostarosta města Břeclav

Od roku 2019 působí jako místostarosta s gescí v oblasti investic, majetku, rozvoje města a sociální politiky. Pod jeho vedením došlo ke změně územního plánu, schválení zásad spolupráce s investory, nebo přípravě velkých stavebních projektů, jako je revitalizace brownfieldu bývalého cukrovaru.

"Pro Břeclav hledáme vyvážený rozvojový plán, chceme ji proměnit v sebevědomé město s kvalitními pracovními příležitostmi, které plně využije potenciálu, který skýtá jak jeho poloha, tak obyvatelé."