Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

le Plan s.r.o.

se sídlem Salvátorská 931/8, 11000 Praha 1

IČ: 21130647

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou poskytovány za účelem registrace na konferenci Brownfieldy, zasílání aktuálních informací o konferenci a pro účely pozvánky na budoucí ročníky. Správce údajů shromažďuje a ukládá následující typy osobních údajů:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • organizace/instituce 
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na konferenci;

K výše uvedeným údajům mohou získat přístup následující subjekty:

 • spoluorganizátoři a partneři konference konference Brownfieldy, a to pouze pro výše uvedené účely:
 1. Asociace developerů, z.s.,

  se sídlem Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou zn. L 64056

Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

Doba zpracování osobních údajů

Souhlas se uděluje po dobu 5 let nebo až do jeho odvolání.

Údaje o tom, že jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělili či jej odvolali, může správce zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě byl souhlas dříve udělen.

Práva plynoucí z poskytnutí osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů

V případě, že se domníváte, že správce zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.


ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud si přejete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zadejte prosím svoji e-mailovou adresu a potvrďte odesláním.